کوپلینگ فن غبارگیر سنگ آهن بافق

کوپلینگ فن غبارگیر سنگ آهن بافق

مجموعه‌ی داده شده دارای گشتاور بسیار بالا، مربوط به کوپلینگ موتور فن غبارگیر سنگ آهن بافق می‌باشد که دو مجموعه فنر آن از جنس استیل 301 آلمانی و طبق نمونه‌ی اصلی ساخته گردیده‌است. بازرسی‌های مورد نیاز قبل از مونتاژ انجام گردیده، کلیه قطعات توسط شرکت فولاد قطعه‌ی نصف جهان تولید گردیده، بالانس‌های مربوط به کوپلینگ جهت کلیه قطعات انجام گردیده و همچنین نتایج مربوط به کلیه‌ی آنالیزها و تست‌های مورد نیاز به بازرسین مربوطه ارایه گردیده‌است.

تعداد تولید شده : 1 مجموعه
مدت زمان اجرا : 120 روز