چرخ زنجیر فولاد مبارکه

چرخ زنجیر فولاد مبارکه

چرخ زنجیر مربوط به فولادسازی فولاد مبارکه طبق استانداردها و جداول ارایه شده، تولید گردیده‌است.

تعداد تولید شده : 10 قطعه
مدت زمان اجرا : 90 روز